Groep 3/4

Lijn 3 - groep 3.
De kinderen uit groep 3 hebbende afgelopen maanden al heel wat letters geleerd. De weken voor kerst was het thema "mijn lijf "aan de beurt. Naast letters en verhalen rond dit thema hebben we het gehad over het bezoek aan een dokter, de hulpdiensten, hoe werkt ons lijf etc.
Ondertussen komt ons klankbord steeds voller..

Groep 4 leert de tafels!
Groep 4 leert rekenen tot en met 100 en daarvoor gebruiken we de getallenlijn. Ook hebben we met geld gerekend zodat we konden kijken welk speelgoed we in de winkel kunnen kopen.
Maar ondertussen zijn we ook aan het oefenen voor de tafels, zodat w aan het eind van het schooljaar ons tafeldiploma kunnen halen. we hebben de tafel van 10, 2 en 5 al geleerd.Sinterklaas in groep 3 en 4
Woensdag 5 december kwam Sinterklaas samen met zijn Pieten naar de Immanuelschool. Gelukkig had hij ook nog tijd om naar onze klas te komen en bracht hij voor alle kinderen een cadeau mee.
Schrijven in groep 3 en 4

We oefenen in groep 3 en 4 niet alleen veel met lezen, maar we willen ook graag de letters leren schrijven. Om dit te kunnengebruiken we de methode Schrijfsleutel voor groep 4 en voor groep 3 Klinkers.
 • In groep 3 leren we de schrijfletters in eerste instantie aan de hand van de letters en woorden die we leren lezen.
 • in groep 4leren we hoofdletters te schrijven.
 • Ook leren de kinderen de al eerder geleerde letters en verbindingen toe te passen in zinnen.

Catharijneconvent Utrecht
Donderdag 18 oktober bezochten we museum het Catharijneconvent in Utrecht.
we hebben hier gekeken hoe je van een verzameling een mooie tentoonstelling kan maken. Eerst hebben de kinderen op schilderen en voorwerpen gezocht naar stukjes uit een verzameling. Daarna hebben de kinderen in 4 groepjes een kleine tentoonstelling gemaakt in het museum over bloemen, feest, kunst en dieren.
De eerste schoolweken van groep 3 en 4 liggen al weer achter ons.

Wat hebben de kinderen al veel geleerd! De kinderen van groep 3 hebben al veel letters geleerd: de r, i, k, n, d, aa, e, s en de b. Gelukkig helpen de filmpjes van de letterbioscoop ons om de klanken goed te onthouden! Ze kunnen al heel veel woorden lezen met de geleerde letters , knap hoor! Ook wordt er geoefend met de schrijfletters en leren de kinderen al rekenen. We tellen veel, zelfs met geld .
De kinderen van groep 4 hebben met taal geoefend met beschrijvingen maken van elkaar en van dieren. Ook leerden ze hoe je een mooie zin maakt. Technisch lezen, woorden spellen met de regel van slak of hert, maken van een plattegrond, verkeer en het schrijven van de eerste hoofdletters… ook groep 4 heeft al hard gewerkt.Taal groep 4 - methode Taal op Maat
 • 8 thema's van 4 weken
 • per thema 20 lessen a 45 minuten
 • 4 projecten van 1 week
 • dagelijkse afwisseling van leerkrachtgestuurde en zelfstandig werkenlessen, met lessen woordenschat, schrijven, kijk op taal en luisteren en spreken.
 • Woordenschat: woorden leren, gebruiken en onthouden
 • Kijk op taal: klanken, woorden, zinnen en taalgebruik
 • Luisteren en spreken: luistervaardigheid, sociaal-communicatieve vaardigheden, gevarieerde woordenschat gebruiken, presentaties, non verbale communicatie
 • Schrijven: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van brieven, en teksten.
Groep 4 Spelling - Spelling op Maat

Naast de taallessen krijgen de leerlingen in groep 4 ook lessen spelling. Bij spelling leren de kinderen via een stappenplan de woorden op de juiste wijze te schrijven.
De opbouw van Spelling op maat is in ieder leerjaar gelijk:
 • 8 blokken van 4 weken
 • per week 4 lessen
 • per blok 3 basisweken en een week voor controle en herhaling.
De afspraken zijn te verdelen in 4 soorten ;
 • Luisterwoorden, zoals 'kip' of 'poes'
 • Luisterwoorden met een vaste klankgroep, zoals 'haai' of 'beer'
 • Weetwoorden, zoals 'geit' of 'pauw'
 • Regelwoorden, zoals 'circus'.