Groep 7/8

Een kleine greep uit de dingen die uw kind in groep 7/8 leert

Werken op de labtab
Vanaf groep 7 gaan de kinderen werken met een labtab.
De verwerkingsopdrachten van rekenen doen alle kinderen op de labtab, via het programma van Snappet. Hierin wordt ook werk aangeboden aangepast op het niveau van het kind.†
Ook zitten er (extra) verwerkingsopdrachten van andere vakken in dit programma.†
Via het internet werken de kinderen webbased aan de opdrachten van aardrijkskunde.


Taalkundige begrippen en spelling
Zinnen in zinsdelen verdelen en woorden benoemen. Het vinden van het onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp komen aan bod in groep 7/8.
In de lagere groepen maken de kinderen hier al kennis mee.
Er wordt actief geoefend met de zinsontleding en werkwoordspelling.
Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden.
Aan het eind van de basisschool kan uw kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).
Verder worden alle regels die de kinderen in de lagere groepen hebben geleerd nog een keer herhaald.

Begrijpend lezen
Uw kind leert steeds beter om te gaan met (lees)strategieŽn. Zo wordt de betekenis van teksten beter begrepen. Een strategie is een soort 'aanvalsplan' om grip te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst.

Rekenen
Rekenen met procenten, breuken en procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen, het komt allemaal aan bod.
Ook het gebruik van de rekenmachine wordt aangeleerd. De kinderen oefenen met het werken met de rekenmachine, welke ze bij sommige opdrachten mogen gebruiken als controlemiddel.

Engels
Het is de bedoeling dat uw kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leert uw kind eenvoudige Engelse tekstjes lezen. We leren een aantal vaak voorkomende Engelse woorden correct te spellen.

WereldoriŽntatie
Bij topografie staat in groep 7 Europa op het menu. In groep 8 komt de wereld aan bod.
Het topografie programma gaat volledig webbased. De kinderen leren spelenderwijs de plaatsen en landen.
De wereldverkenning gaat natuurlijk verder dan kaarten leren.
Bij aardrijkskunde leert uw kind bijvoorbeeld ook over de verschillende klimaten in de wereld.
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode, waarbij de kinderen ook zelfontdekkend leren.
Bij geschiedenis in groep 7 staan op de meeste scholen de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de Franse revolutie centraal.
Bij geschiedenis in groep 8 staan de tijdvakken, burgers en stoommachines, wereldoorlogen en uitvindingen centraal.
Bij natuur en techniek staan verschillende onderwerpen centraal zoals elektriciteit en energie, constructie materialen en de natuur om ons heen.