Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij hebben advies- en/of instemmingsrecht bij een aantal beleidszaken. Ook maken zij zich sterk voor de PR van onze school. De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 

De oudergeleding bestaat uit:                                                                  
Monique Hoogendoorn en Judith Scholman                                                             

De leerkrachtgeleding bestaat uit:                                                         
Carlinda van Rijswijk en Judith van Iersel

Namens onze school zit Hillie Stigter (ouder) in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

 
Agenda en notulen schooljaar 2018-2019
Hieronder vindt u de agenda en/of datum van de eerstvolgende vergadering en alle notulen van het huidige schooljaar. Is er een moment in een komende vergadering waar u graag bij zou willen zijn, kunt u dit laten weten aan één van de leden. 

De vergaderingen vinden plaats op woensdagmiddagen vanaf 13.45u.
Wilt u weten wanneer de volgende vergadering is, dan kunt u contact opnemen met één van de leden. 
 
Jaarverslag
Hieronder vindt u de laatste jaarverslag van de MR.                                     
Klik op de tekst om het bestand te openen.

Jaarverslag 2017-2018