Schoolcommissie

De schoolcommissie, vóór en door ouders!

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding en het algemeen bestuur.
Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies gegeven worden:

    Identiteit van de school
    Het onderwijs
    De organisatie
    Het aannemen van leerlingen
    Het personeelsbeleid op schoolniveau
    Het financieel beleid op schoolniveau

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden van de schoolcommissie:

    Matté Eikelenboom
    Marianne Sonnevelt